Cỏ Nhân Tạo Trang Trí VNG-35W

Giá bán Lẻ : 170.000/m2

Bán bán Sỉ : 150.000/m2 ( Giá 2 cuộn 100m2 trở lên)

Bán bán SL : 145.000/m2 ( Giá 10 cuộn 100m2 trở lên)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: N/A Danh mục: