Hiển thị một kết quả duy nhất

100.000110.000
125.000135.000
75.000150.000